Normal_normal_diabetes2345

De mogelijkheden voor goede diabeteszorg op school zijn verruimd. Ook schoolpersoneel mag nu bij kinderen bloedsuiker meten en insuline toedienen. Het weigeren van kinderen met diabetes door scholen is verleden tijd. De nieuwe Stichting Zorgeloos met diabetes naar school biedt praktische handvatten voor goede diabeteszorg op school. Dat meldt stichting Zorgeloos met diabetes naar school.

Zorgeloos met diabetes naar school begon twee jaar geleden. Door een krachtig en breed gedragen lobby zijn de mogelijkheden voor school en ouders om verantwoord invulling te geven aan diabeteszorg op school inmiddels verruimd. Zo is het weigeren van kinderen met diabetes op school verleden tijd. Daarnaast mag sinds kort onderwijspersoneel ook officieel handelingen verrichten in het kader van diabeteszorg. Eerder was het zo dat ouders van jonge kinderen met diabetes vaak onder schooltijd stand-by moesten staan. Om bijvoorbeeld bij hun kind bloedsuiker te kunnen meten met een vingerprik, en de juiste dosis insuline toe te dienen. Veel ouders voelden zich daardoor genoodzaakt om minder te werken of zelfs hun baan op te zeggen.

Het ministerie van Onderwijs heeft een factsheet uitgebracht, waarin het juridisch kader en de financieringsmogelijkheden beschreven staan voor diabeteszorg op school. Voortaan beschouwt de Inspectie voor de Gezondheidszorg het toedienen van insuline aan leerlingen met diabetes als niet-beroepsmatig handelen, vergelijkbaar met wat ouders en andere familieleden doen. Onderwijspersoneel mag deze handelingen uitvoeren onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn: op vrijwillige basis, met instemming van ouders en school, met genoeg kennis van zaken en met goede afspraken over opvang bij calamiteiten.

Door ouders en scholen te informeren en adviseren over de verschillende opties en mogelijkheden in de klas versterkt de stichting de diabeteszorg op school. Vanuit gedegen onderzoek, praktijkervaringen en binnen een passend wettelijk kader. Met als doel dat alle kinderen met diabetes zorgeloos naar school kunnen gaan.

© Nationale Onderwijsgids