Normal_privacy2322

Scholen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat ze volgens de wet omgaan met leerlinggegevens. Kennisnet heeft september uitgeroepen tot Maand van de Privacy en laat deze maand zien waarom het belangrijk is om privacy goed te regelen. Samen met de sectorraden biedt Kennisnet schoolleiders en schoolbestuurders praktische hulpmiddelen. Aan de hand van de brochure 'Privacy in 10 stappen' worden elke week een paar thema’s uitgelegd waarmee scholen direct aan de slag kunnen. Ook is er speciale aandacht voor het mbo met de uitgave 'Hoe?Zo! Privacy in het mbo'. Dat meldt Kennisnet.

Zorgvuldige omgang met de gegevens en privacy van leerlingen was altijd al belangrijk. Maar door de toenemende digitalisering van het onderwijs is dit onderwerp actueler dan ooit. Steeds vaker worden gegevens digitaal uitgewisseld, bijvoorbeeld tussen scholen en tussen scholen, instanties en aanbieders van digitaal leermateriaal. Het onderwerp privacy staat in de belangstelling en scholen zijn zich bewuster geworden van hun verantwoordelijkheid. De PO-Raad en VO-raad hebben binnen het Doorbraakproject Onderwijs & ICT een convenant afgesloten met leveranciers van leermiddelen.

Kennisnet ondersteunt scholen bij het goed regelen van privacy. Door scholen bewust te maken, maar ook door concrete hulpmiddelen aan te bieden. Iedere week van september komen er nieuwe hulpmiddelen beschikbaar. Scholen kunnen zich achtereenvolgens verdiepen in onder andere wet- en regelgeving, inclusief een voorbeeld-privacyreglement, foto’s, video’s en sociale media, met voorbeelden van toestemmingsformulieren, socialemediaprotocollen en voorbeeldlessen en gegevensoverdracht wanneer leerlingen van school wisselen en het onderwerp informatiebeveiliging. 

© Nationale Onderwijsgids