Normal_normal_mishandeling_huilen_verdriet_liggen

De Kinderombudsman en het Kinderrechtencollectief luiden de noodklok over de aanpak van kindermishandeling in Nederland. Voor een land met relatief veel welvaart is de omvang van dit probleem met 118.000 slachtoffers per jaar te groot. Dat concluderen zij op basis van twee recente onderzoeksrapporten, zo meldt de Kinderombudsman.

Zowel in de preventie van kindermishandeling als in het regelen van veilige nazorg voor slachtoffers wordt onvoldoende resultaat geboekt. Uit onderzoek van het Verweij-Jonker Instituut naar de effecten van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in de vier grootste gemeenten komen schokkende resultaten naar voren. In de helft van de gezinnen waar al hulpverleners zijn ingeschakeld is na anderhalf jaar nog steeds sprake van buitensporig gezinsgeweld. Van alle mishandelde kinderen krijgt 59 procent, ondanks de hulp aan hun ouders, zélf geen enkele vorm van hulp aangeboden. Volgens de onderzoekers lijdt zeker een derde van de kinderen aan een klinisch trauma, maar slechts achttien procent van deze kinderen krijgt hiervoor uiteindelijk hulp.
 
De Kinderombudsman en het Kinderrechtencollectief vinden deze cijfers onaanvaardbaar en concluderen dat mishandelde kinderen worden overgeslagen. Een meerderheid van de Nederlandse gemeenten heeft wel beleid op papier staan om kindermishandeling te voorkomen, maar verzuimt te monitoren hoeveel mishandelde kinderen er in de gemeente zijn. 77 procent van de gemeenten zegt noch de inzet van preventieprogramma's kindermishandeling, noch de effecten ervan te monitoren.
 
De Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vergadert vandaag over kindermishandeling. De Kinderombudsman en het Kinderrechtencollectief roepen de overheden op om nu echt te regelen dat mishandelde kinderen zelf hulp krijgen voor hun eigen problemen: 'preventie van mishandeling in toekomstige generaties, begint bij het bieden van hulp aan de slachtoffers van nu.'
 
© Nationale Onderwijsgids