Nieuwe regionale aanpak tegen kindermishandeling van start

Vorige week startte in onze gemeente een nieuwe, regionale aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. De aanpak die de regio invoert heet Handle with Care en komt oorspronkelijk uit Engeland. Dat meldt de gemeente Gilze en Rijen. 

In 8 gemeenten en de scholen in Hart van Brabant leidt de samenwerking ertoe dat kinderen die betrokken zijn bij huiselijk geweld sneller steun krijgen. Het doel is om zo de korte- en lange-termijneffecten van huiselijk geweld tegen te gaan.

Huiselijk geweld 

Handle with Care richt zich op snelle sociale steun op school voor kinderen van vier tot achttien jaar (Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs) die te maken hebben met huiselijk geweld. Het is nadrukkelijk een werkwijze en geen hulptraject. Door snel informatie te krijgen dat er een incident heeft plaatsgevonden, kan de leerkracht reageren op een manier die past bij de stresssignalen of praktische problemen die zij/hij waarneemt.

Naar schatting wordt landelijk 1 op de 30 kinderen mishandeld. In onze regio gaat het om ongeveer 4000 concrete meldingen bij Veilig Thuis per jaar. In 2020 waren 2784 unieke kinderen bij een melding huiselijk geweld en kindermishandeling in beeld.

Praten met een volwassene 

Het is belangrijk dat kinderen meer gezien en gehoord worden. De betrokken instanties streven ernaar de behoeften van kinderen meer centraal te stellen, beter te kijken naar wat ze nodig hebben en hierop aan te sluiten. Vaak wordt gedacht dat kindermishandeling thuis moet worden opgelost. Dat is waar, maar de situatie van een kind verbetert ook als hij of zij zich gesteund voelt door en kan praten met een volwassene bij wie hij/zij zich veilig voelt. Het is zelfs aangetoond dat kinderen dan steun ervaren, minder psychische klachten ontwikkelen en dat dit ook trauma’s voorkomt.

Leerkrachten 

Steun bieden aan  kinderen en omgaan met emoties zit in het DNA van leerkrachten. Leerkrachten kunnen belangrijke vertrouwenspersonen voor kinderen zijn. Zij kunnen in de klas voorwaarden scheppen zodat er op een veilige manier gesproken kan worden over moeilijke onderwerpen. Deze steun helpt kinderen die het moeilijk hebben.

Door: Nationale Onderwijsgids