Nationale Onderwijsgids

NOG Nieuwsarchief

Leraren moeten omgang met jongens trainen


NIJMEGEN - Docenten in het basis- en voortgezet onderwijs zouden cursussen moeten volgen waarin ze leren hoe ze met de jongens in de klas moeten omgaan. Zo moeten de leraren hun opdrachten aan de klas vaker afwisselen en meer wedstrijdjes en practicumlessen organiseren. Dat vinden jongens namelijk leuk en het komt in het huidige onderwijsaanb...

Meer ontwikkelingskansen en kwaliteit voor jonge kinderen


De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie aangenomen (OKE). Minister Rouvoet van Onderwijs wil met het voorstel jonge kinderen met een taalachterstand alle kansen bieden om die taalachterstand in te halen. Meer kwaliteit in de peuterspeelzaal Het wetsvoorstel regelt een basiskwaliteit ...

Rabbijn: onderwijs inzetten tegen antisemitisme


Opperrabijn Jacobs heeft in een interview met IsraelNationalNews.com (INN) gezegd dat het onderwijs een rol kan spelen in het tegengaan van het antisemitisme. Onlangs lieten cijfers van het CIDI zien dat er sprake is van een toename van het antisemitisme. In 2009 steeg het aantal meldingen met 55 procent, meldt het Reformatorisch Dagblad. ...

Laaggeschoolden vinden moeilijk werk


DEN HAAG (ANP) - Vooral voor laaggeschoolden blijft het de komende jaren moeilijk werk te vinden. Wanneer het broze economische herstel doorzet, leidt dat met enige vertraging wel tot herstel van de werkgelegenheid. Maar dat betekent niet dat er ook voor iedereen geschikt werk is. Ook de vergrijzing leidt er niet als vanzelf toe dat werklooshe...

Symposium: Als normaal anders is


Op maandag 11 oktober a.s. vindt het symposium "Als normaal anders is" plaats. Het symposium wordt georganiseerd door REC 4.51 en Helioskoop. Het symposium is een ontmoetingspunt, waar op één dag de laatste ontwikkelingen, nieuwste (leer)methoden en deskundigheden op het gebied van gedrag van leerlingen door inspirerende sprekers worden behand...

Eerste boeddhistische basisschool in Amsterdam


Amsterdam-Zuid krijgt mogelijk de eerste boeddhistische school van Nederland. De stichting Mandalaschool kreeg in maart al groen licht van het stadsdeel Oud-Zuid, zo meldt dagblad het Parool, en wil volgend jaar de deuren van de basisschool openen. De stichting heeft al van 223 ouders vernomen dat er interesse bestaat voor het boeddhistis...

Zes miljoen voor ondernemende onderwijsprojecten


Om ondernemerschap bij jongeren en studenten een impuls te geven, gaat vanaf 1 augustus de nieuwe ronde van de regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen van start. Voor deze regeling stelt het ministerie van OCW samen met de ministeries van EZ en LNV zes miljoen euro beschikbaar. Met deze regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen (ONO) wil staats...

Passend onderwijs in Twenterand


'Passend Onderwijs' wordt komend schooljaar ingevoerd op zeventien basisscholen in Twenterand die vallen onder het Protestants-Christelijk onderwijs, meldt De Twentsche Courant/Tubantia. Passend onderwijs betekent dat elk kind onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de kinderen met een stoornis, ...

Awards voor Zaandamse scholieren


35 leerlingen van het Regio College en het Michaël College in Zaandam kregen afgelopen donderdag een International Award for Young People uitgereikt, meldt het Noordhollands Dagblad. Het bronzen beeldje werd overhandigd in de aula van het Michaël College. Beide scholen zijn vorig jaar een samenwerkingsverband aangegaan om leerlingen uit d...

AOb: zet klas centraal in Actieplan


Klassen moeten kleiner, leraren beter opgeleid worden, geen les meer door onbevoegden en het geld moet weer rechtstreeks naar de klas. Een nieuw kabinet moet de ambitie om naar de top 5 van kenniseconomieën te komen waarmaken, door alle pijlen op de klas te richten. Dat schrijft de Algemene Onderwijsbond (AOb) in een brief aan informateurs Wal...

Scholen op zwarte lijst vanwege "gratis" schoolboeken


De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft een zwarte lijst samengesteld van scholen in het voortgezet onderwijs die zich niet aan de regels houden rond de gratis schoolboeken. Directe aanleiding is een mededeling van schoolboekhandel Van Dijk aan een ouder. Van Dijk meldt ten onrechte dat zij verzendkosten en administratiekosten in rekening...

Mededeling EduPer


De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt bekend dat EduPer Subsidies B.V. hem heeft bericht dat zij haar werkzaamheden in het kader van de certificeringsprocedure goed gastouderschap, uitgevoerd in het kader van de Subsidieregeling goed gastouderschap kinderopvang 2010, alsmede de inschrijvingen hiervoor, met ingang van 13 juli 201...

Zes miljoen voor ondernemende onderwijsprojecten


Om ondernemerschap bij jongeren en studenten een impuls te geven, gaat vanaf 1 augustus de nieuwe ronde van de regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen van start. Voor deze regeling stelt het ministerie van OCW samen met de ministeries van EZ en LNV zes miljoen euro beschikbaar. Met deze regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen (ONO) wil staat...

Subsidie voor versterken Christelijke identiteit


Het ministerie van Onderwijs verstrekt een subsidie van een half miljoen euro aan zeven middelbare scholen en de Hogeschool Ede om de christelijke identiteit te verankeren en de vakinhoudelijke kwaliteit van docenten te vergroten. Dit meldt dagblad De Gelderlander. Het Ichtus College uit Veenendaal nam het initiatief voor dit project, dat...

Oproep aan informateur voor maatwerk en professionalisering onderwijs


De sociale partners in de Stichting van het Onderwijs willen met de aanstaande regering stevige langetermijnafspraken maken voor de versterking van de onderwijsketen. Dat hebben zij informateur Tjeenk Willink per brief laten weten. De partners vinden dat er geen nieuwe stelselwijzigingen moeten komen maar willen meer maatwerk voor leerli...

Aanscherping examenregels nadelig voor dyslectici


Leerlingen in het voortgezet onderwijs met dyslexie worden vanaf het schooljaar 2011 - 2012 ernstig benadeeld bij het examens, zo meldt onderwijsjournalist Emmanuel Naaijkens op zijn website. Door het aanscherpen van de slaag- en zakregeling door de regering, wordt het een stuk moeilijker voor leerlingen met de stoornis om een diploma te halen...

NOG Interview

WOinActie stapt naar de Arbeidsinspectie: ‘Concurrentie tussen universiteiten is een race to the bottom’

Normal_docent_leraar_school_les_onderwijs


Actiegroep in het wetenschappelijk onderwijs WOinActie heeft samen met vakbonden AOb en FNV een formele melding gedaan bij de Arbeidsinspectie, namens ruim 700 wetenschappe...

NOG Blog

Dyslexie-onderzoek

Normal_juliette_maltha_nieuw

Bij Maltha studiecoaching krijgen wij vaak de vraag van ouders wat nu precies een dyslexie-onderzoek is. In deze blog gaan wij in op deze vraag en kijken we wat een dyslexie-onderzoek precies is.