Nationale Onderwijsgids

NOG Nieuwsarchief

Onderzoek: gemengde scholen presteren slechter


15-jarige leerlingen van scholen met een grote etnische diversiteit presteren minder goed dan vergelijkbare leerlingen van scholen met een homogene samenstelling. Dat geldt zowel voor allochtone als voor autochtone leerlingen. Het aantal en de herkomst van allochtone leerlingen spelen een belangrijke rol. Een hoger aandeel leerlingen uit...

12-jarige Boaz trakteert klasgenoten op Euro Disney


De 12-jarige Boaz moest er drie jaar voor sparen, maar uiteindelijk kon hij zijn klas van de basisschool De Regenboog in Eindhoven trakteren op een schoolreisje. Gisterochtend vertrok de bus met Boaz en zijn klasgenoten naar Euro Disney bij Parijs. Boaz wist maar liefst €1.600 bij elkaar te sparen door halfedelstenen te verkopen. Hij bes...

Normal_608

Ook normering havo-wiskunde B aangepast


Naast de normering voor het havo-examen Nederlands, wordt ook de normering voor het havo-examen wiskunde B aangepast. Het College voor Examens (CvE) besloot daartoe na overleg met het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). De norm voor havo-wiskunde B werd vastgesteld op 1,5. Door middel van een ingewikkelde berekening komen eindexam...

OCW verhoogt het subsidiebedrag voor binnenklimaat


Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het totaal beschikbare subsidiebedrag voor de verbetering van het binnenklimaat en energiebesparing met € 5 miljoen verhoogd tot ruim 103 miljoen euro. Het bedrag van 5 miljoen euro was oorspronkelijk bedoeld voor een aantal experimenten in het kader van het integraal aanbes...

Normal_600

Normering havo-Nederlands aangepast


Bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren kwamen er na het examen havo-Nederlands veel klachten binnen. Zowel leraren als eindexamenkandidaten vonden het examen te moeilijk. De klachten hebben geholpen, want het ministerie van Onderwijs heeft laten weten dat de normering bij het nakijken versoepeld is. Op het vwo werd er veel gekl...

Normal_599

CvE: "Eindexamens goed verlopen"


DEN HAAG (ANP) - De centrale examens in het voortgezet onderwijs zijn goed verlopen. Dat heeft het College voor Examens (CvE) donderdag gemeld. Voor havisten en vwo-leerlingen wordt donderdag de uitslag bekend. Vmbo-kandidaten kregen hun uitslag woensdag. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft 145.000 klachten ontvangen, for...

Extra steun voor scholieren met veel problemen


Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) bracht 16 juni een bezoek aan het ROC Mondriaan in Den Haag. Het werkbezoek stond in het teken van de plusvoorzieningen. Dit zijn voorzieningen voor overbelaste jongeren die zonder startkwalificatie uit het reguliere vo- en mbo-onderwijs dreigen te vallen. Tijdens het bezoek maakte de st...

Nieuw gratis simulatieprogramma voor maken groepsplannen 1-zorgroute


Het Ruud de Moor Centrum (RdMC) van de Open Universiteit heeft in een samenwerkingsverband een tweede simulatieprogramma ontwikkeld voor het opstellen van groepsplannen volgens de principes van 1-zorgroute voor het domein sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook dit programma is gratis online beschikbaar. Adequate ondersteuning In de onderwi...

Eerste klus nieuwe Kamer: onderwijssalarissen redden


Op dit moment worden de nieuwe leden van de Tweede Kamer beëdigd. Zij hebben gelijk een belangrijke taak: ervoor zorgen dat het onderwijs niet met achterstand begint aan een nieuwe kabinetsperiode. De onderwijsbonden roepen hen op de onderwijssalarissen te redden. Dat is nodig, want het huidige demissionaire kabinet stelt voor de salarissen va...

Leergang Opbrengstgericht besturen


Schoolbestuurders die de onderwijskwaliteit van de basisvaardigheden en de lerende cultuur in hun organisatie willen verbeteren, kunnen dit najaar deelnemen aan de leergang ‘Opbrengstgericht besturen'. Doelen zijn onder andere het vergroten van de actief onderwijskundige sturing en het gebruik van opbrengstgegevens om de onderwijsprocesse...

Normal_596

Uitslagendag voor havo en vwo


Eindexamenkandidaten van het havo en het vwo zitten in spanning bij de telefoon, want vandaag krijgen ze te horen of ze hun examen met goed gevolg hebben afgelegd. Vanmiddag worden de leerlingen gebeld. Ongeveer 57.000 havisten en 40.000 vwo-leerlingen deden eindexamen dit jaar. In 2009 slaagde 87% van de havisten voor het eindexamen. Bi...

Nieuwe regelingen subsidies Passend Onderwijs


De subsidieregelingen passend onderwijs zijn aangepast als gevolg van de heroverweging passend onderwijs in de zomer van 2009. Het betreft wijzigingen in de subsidieregelingen voor startsubsidies, veldinitiatieven, stimuleringssubsidies en (brede en smalle) experimenten passend onderwijs. Deze subsidiemogelijkheden worden deels beëindigd, deel...

Normal_591

Staatssecretaris belt eindexamenscholieren


DEN HAAG (ANP) - "Ja hallo, je spreekt met Marja van Bijsterveldt, staatssecretaris van onderwijs. Ik bel je om je vertellen dat je bent geslaagd." Dit soort telefoontjes voerde de CDA-politica woensdag op het Aloysius College in Den Haag. De bewindsvrouw kwam daar hoogstpersoonlijk langs om de vmbo-examenkandidaten te vertellen hoe hun eindex...

Basisschool Olympus wint Retourtje Water 2010


Op donderdag 10 juni 2010 werd in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui de 3e ronde van Retourtje Water afgesloten. Basisschool de Olympus uit IJburg kwam als winnaar uit de bus! Retourtje Water is een ‘hoofd-hart-handen' milieuproject voor basisscholen en wordt georganiseerd door het Amsterdams Natuur en Milieu Educatie Centrum en de Luther...

Jazztrompettiste geeft vuvuzela-les


Voor wie in het stadion of voor de televisie het Nederlands Elftal op een muzikale manier wil ondersteunen, kan vanaf zaterdag vuvuzela-les nemen. De blaastechnieken worden via internet uitgelegd door de bekende jazztrompettiste Saskia Laroo. De les is gratis te volgen via de Online Muziekschool. De blaastechniek van de bekende stadiontoe...

Gemeente Amsterdam: overgangsregeling leerlingen speciaal onderwijs


Ouders van kinderen in het speciaal onderwijs krijgen het komend schooljaar toch de kosten voor het leerlingenvervoer van en naar de naschoolse opvang vergoed. Verantwoordelijk wethouder Freek Ossel heeft hiervoor een voorstel ingediend bij het college. Wethouder Freek Ossel doet dit voorstel na een brandbrief van de gemeentelijke ombudsman. O...

NOG Interview

Duurzaamheidslessen op school: 'Houd het klein, hanteerbaar en positief'

Normal_tweede_groene_vlag_wordt_opgehangen


Smeltende ijskappen, uitstervende diersoorten en extremere weersomstandigheden: de opwarming van de aarde heeft grote gevolgen. Toekomstige generaties zullen nog meer van d...

NOG Blog

Ontspannen trainen voor jonge en nieuwe trainers

Normal_marja_foto

Sinds een paar jaar train en coach ik jonge zeer gemotiveerde trainers. Het is een grote vreugde om met zulke getalenteerde en open mensen te werken. Waar ze tegen aanlopen en wat ik natuurlijk herken van mijn begintijd, is het zo vreselijk goed willen doen. Eerst flink voorbereiden zodat er geen gat kan vallen en geen fout gemaakt. Alles tot in...