Normal_schoolbord

SP-raadslid Maureen van der Pligt en D66-fractievoorzitter Jan Paternotte willen op korte termijn een overleg tussen de gemeente en schoolbesturen over hoe het passend onderwijs voor elk kind gerealiseerd moet worden. Afspraken hierover worden al wekenlang opgeschort, meldt de SP. 

Op 1 februari zou het Breed Bestuurlijk Overleg een ondersteuningsplan af moeten hebben, waarin beschreven wordt hoe het passend onderwijs in Amsterdam gerealiseerd moet worden. De gemeente en de schoolbesturen hebben echter al weken geen contact meer met elkaar.
Volgens Van der Pligt en Paternotte een onwenselijke situatie: “(...)Wat ook het probleem is, het kan nooit belangrijker zijn dan het onderwijs voor deze groep kinderen. Ik reken er dus op dat het stadsbestuur snel weer met de scholen aan tafel gaat,” aldus Paternotte. Van der Pligt sluit zich hierbij aan: “Dit is de allerkwetsbaarste groep kinderen. Het is voor deze kinderen van het grootste belang dat ze goed onderwijs en passende begeleiding krijgen. We willen zo snel mogelijk weten wat de wethouder gaat doen om dit overleg weer op gang te krijgen.”
 
© Nationale Onderwijsgids