Albeda College over kritiek: Effectieve mix van fysiek en digitaal onderwijs

Het Albeda College uit Rotterdam vindt dat de reacties op hun plannen te “kort door de bocht” zijn. De mbo-instelling kreeg kritiek van experts en de Tweede Kamer op hun voornemen om na de zomervakantie door te gaan met online lessen. In een reactie stelt de school dat er sprake is van een effectieve mix van fysiek en digitaal onderwijs. Dit meldt NU.nl.

Onder andere Jeroen Janssen, onderwijswetenschapper aan de Universiteit van Utrecht, uitte kritiek op de online lesplannen van het Albeda. Hij vroeg zich af of de docenten voldoende toegerust om online les te geven en of de leerlingen erachter staan. "Zij zijn al ruim een jaar thuis en hebben amper het gevoel dat ze samen een opleiding volgen. School is niet alleen de plek waar je een opleiding volgt, het is ook een plaats waar leerlingen vriendschappen opdoen.”
 

Paul van Meenen

Ook D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen, die zelf docent is geweest, zei dat digitaal onderwijs niet opweegt tegen fysiek onderwijs. Hij wees daarbij op de kwetsbare thuissituaties van sommige leerlingen. “Als hij of zij uit een kwetsbaar milieu komt, heeft dat negatieve gevolgen voor de ontwikkeling. In zulke situaties is er vaak sprake van voortijdige schooluitval.” En dat vergroot de kloof tussen leerlingen. 
 

Nuanceren

Het Albeda wil het ontstane beeld graag nuanceren. "Wij passen op basis van nieuwe inzichten digitalisering toe, maar gaan nooit uitsluitend online onderwijs geven.” Er is daarom sprake van een effectieve mix van fysiek en digitaal onderwijs, aldus Albeda. Sommige vakken, zoals Nederlands worden gedeeltelijk online gegeven waar dat kan. Bij fysieke lessen wordt zo veel mogelijk gewerkt met kleinere groepen. Daarnaast wordt aan elke mbo-student persoonlijke begeleiding aangeboden. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids