Bij afstandsonderwijs verslechtert de onderwijsparticipatie

Uit onderzoek van de University of Pittsburgh blijkt dat afstandsonderwijs de onderwijsparticipatie onder leerlingen van de middelbare school verlaagt. De leerlingen kunnen dan moeilijker een band opbouwen met hun klasgenoten en hun docent. Dat heeft directe gevolgen voor hun participatie. Dat meldt ScienceGuide. 

Volgens de onderzoekers, Sarah E. McKellar en Ming-Te Wang, hebben leerlingen er behoefte aan om een band op te bouwen met hun medeleerlingen en docenten. Daar kon het afstandsonderwijs tijdens de coronapandemie niet aan voldoen. McKellar en Wang pleiten daarom voor zoveel mogelijk fysiek onderwijs.

Vragenlijst 

Aan het onderzoek deden 517 leerlingen mee tussen de 13 en 18 jaar. Gedurende elf schooldagen vulden de deelnemers dagelijks een vragenlijst in over de participatie en de band met klasgenoten en leraren. De meeste leerlingen (307) hadden ten tijde van het onderzoek afstandsonderwijs, 171 leerlingen hadden hybride onderwijs en 39 kregen fysiek onderwijs.

Aansluiting met klasgenoten 

Leerlingen die hybride onderwijs of afstandsonderwijs volgden participeerden minden en voelden minder aansluiting met hun klasgenoten. Door fysiek onderwijs vinden leerlingen aansluiting bij hun klasgenoten en hun leraar, waardoor de onderwijsparticipatie hoger is.

Band opbouwen 

Uit eerder onderzoek bleek al dat de communicatie verslechtert en dat docenten een grotere psychologische afstand voelen tot hun leerlingen wanneer ze niet fysiek bij elkaar zijn. Daarnaast is het makkelijk voor docenten om de band met hun leerlingen te verbeteren als ze zelf een goede band met hun collega’s hebben. Dat was moeilijk tijdens de coronacrisis. Er was te weinig tijd, er waren te weinig middelen en flexibiliteit was er nodig om aandacht aan de collega’s te geven.

Fysiek onderwijs 

De onderzoekers raden dus aan om het fysieke onderwijs zoveel mogelijk te laten doorgaan. Wanneer de coronasituatie vraagt om extra maatregelen, kan een gebouw veiliger worden gemaakt door meer ventilatie en grotere ruimtes om meer afstand te houden.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk