Normal_logo_roc_mondriaan_logo__mondriaan__roc

Op 25 maart vindt bij ROC Mondriaan de online opening plaats van het Centrum van Innovatief Vakmanschap (CIV), technologie in zorg en welzijn. In het CIV treffen onderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio elkaar. Docenten, studenten en professionals uit het werkveld zetten zich hier samen in voor het toepassen van technologische én sociale innovaties. Kavita Parbhudayal, Haagse wethouder van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid geeft haar visie op technologische innovatie voor de Haagse burgers. Practor Ad Blom, innovatiemanager bij Pieter van Foreest, houdt zijn practorale rede en docenten en studenten van ROC Mondriaan vertellen wat het CIV voor hen gaat betekenen. Dit meldt ROC Mondriaan. 

Programmamanager Sylvia Dolkemade geeft een aantal voorbeelden van wat het CIV de komende tijd gaat doen: Studenten zorg en welzijn gaan allereerst kennis laten maken met het begrip innoveren. Ook ervaren de studenten dat een innovatie niet groot hoeft te zijn om een grote betekenis te hebben voor de ander.

Samen met onderzoeksdocenten, de practor Ad Blom en professionals uit het werkveld onderzoekt het CIV hoe het draagvlak voor innovatie kan worden verbreed en hoe techniek als ondersteunend element in zorg en welzijn wordt ervaren. Binnen de experts lessen voor studenten, docenten, cliënten en professionals wordt gezocht naar innovaties waarmee patiënten en cliënten op afstand worden begeleid en zo meer eigen regie hebben op hun dagelijks leven. Daarbij wordt de ethische kant niet uit het oog verloren. Want technologische innovaties zijn nodig maar moeten wel zorgvuldig worden onderzocht en geïmplementeerd. 

Practoraat technologie in zorg en welzijn

Het practoraat heeft tot doel om bij studenten en docenten, maar ook bij de huidige professionals in zorg- welzijn- en revalidatie, de ondersteuning door en met technologie, als vanzelfsprekend te gaan beschouwen. Dit door deze technologie ook meer in te bedden in het werk van alle dag.