Ontwikkeling nieuwe rekeneisen mbo met minimaal een jaar vertraagd

In het mbo is men al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van een nieuwe rekenaanpak, maar dit blijkt meer tijd te kosten dan aanvankelijk werd gedacht. Het invoeren van de nieuwe rekeneisen gebeurt daardoor nu op zijn vroegst in het schooljaar 2022-2023. Dit meldt MBO Today.

In februari 2019 besloot de Tweede Kamer om de rekentoets in diens huidige vorm af te schaffen en een nieuwe rekenaanpak te ontwikkelen. Hier wordt op meerdere niveaus aan gewerkt: het ministerie van Onderwijs werkt aan een wetswijziging om de toets uit de wet te kunnen halen, en in 2019 hebben de MBO Raad, de NRTO en het ministerie in een intentieverklaring vastgelegd op welke manier de nieuwe rekeneisen geformuleerd zullen worden.

Het plan was om de nieuwe rekeneisen vanaf september 2021 te laten meetellen voor het diploma, maar dit tijdpad blijkt niet haalbaar doordat de aanpassing van de regelgeving meer tijd kost. Dit zou voor een groot deel te maken hebben met de coronacrisis. Daardoor heeft de Raad van State het extra druk met coronawetgeving en moet ook DUO prioriteiten stellen rondom coronaregelingen. Daarom heeft de minister besloten dat in het schooljaar 2021-2022 de oude rekenaanpak nog geldt.

Door: Nationale Onderwijsgids