Logo_gezonde_school

Aventus, locatie Middenweg, in Deventer is de 100e mbo-locatie die zich Gezonde School kan noemen. De school ontving erkenning voor diverse werkzaamheden rond het thema voeding. Dit meldt MBO Raad.

Op de school werden de afgelopen jaren diverse activiteiten in het thema Gezonde School georganiseerd, zoals activiteiten over voeding, gezonde leefstijl en sport. Als onderdeel van het vak Burgerschap organiseerden studenten van de opleiding Assistenten in de Gezondheidszorg een Gezondheidsmarkt, waar aandacht was voor voeding, social mediaverslaving, beweging en mondhygiëne.
 
De MBO Raad is samen met de PO-Raad, de VO-Raad, het RIVM en GGD GHOR Nederland verantwoordelijk voor het programma Gezonde School. Volgens Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad wil elke Gezonde School studenten bijbrengen dat gezonde keuzes maken erg belangrijk is, zowel voor nu als in de toekomst.
 
Het vignet Gezonde School betreft een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan de verbetering van de gezondheid op school. Voor het behalen van het vignet Gezonde School zijn er een aantal criteria waaraan een school moet voldoen. Bij een positieve beoordeling wordt een school Gezonde School genoemd. Het themacertificaat heeft een geldigheid van drie jaar. De school moet wel blijven werken aan het bevorderen van de gezondheid en wordt ter controle bezocht door een beoordelaar.
 
Door: Nationale Onderwijsgids