Normal_vergelijken__afwegen__weegschaal__afweging

De website MBO Transparant is vernieuwd. MBO Transparant brengt in beeld hoe roc's, aoc's en vakinstellingen presteren op een aantal belangrijke indicatoren, zoals voortijdig schoolverlaten, diplomaresultaat en studenttevredenheid. Hierdoor zijn vergelijkingen tussen scholen mogelijk. Dit meldt MBO Raad.

De vernieuwde site geeft nog beter inzicht in de onderwijsresultaten van mbo-scholen. Het is de verantwoordelijkheid van de scholen zelf om de eigen prestaties hierop in te voeren. De gegevens staan in een databank en zijn daarmee ook te gebruiken voor allerlei benchmarking-doeleinden. 
 
De informatie is onderverdeeld in verschillende thema’s. Binnen elk thema bestaat de mogelijkheid om informatie verder te verfijnen naar opleidingen, domeinen of kwalificaties. Hierdoor is per onderwerp meer en diepgaande informatie beschikbaar. Daarnaast is het ook mogelijk om eigen grafieken te maken, te delen of te kopiëren. 
 
De site is bedoeld voor iedereen met interesse in het mbo, van ouders en studenten tot geïnteresseerden binnen scholen, zoals leden van de ondernemings- of deelnemersraad en van de Raad van Toezicht. Ook onderzoekers en andere partijen kunnen op de website terecht.
 
Door: Nationale Onderwijsgids