Normal_website_computer_laptop

Ruim de helft van havo-scholieren en mbo-studenten heeft klachten aan nek, schouders, armen en/of polsen. Dat blijkt uit onderzoek van de RSI-vereniging en Hogeschool Rotterdam onder 84 jongeren. Werken met laptops of tablets, stress en onvoldoende bewegen zijn belangrijke oorzaken van de RSI-klachten. Dit meldt de RSI-vereniging.

64 procent van de ondervraagde scholieren heeft nek-en/of schouderklachten en 57 procent heeft rugklachten. Een derde ondervindt bovendien dagelijks of regelmatig ongezonde stress. Werken met laptops of tablets, stress en onvoldoende bewegen zijn belangrijke oorzaken van RSI-klachten.
 
De landelijke richtlijn voor beeldschermtijd is 3 uur per dag voor scholieren en jongeren ouder dan 12 jaar. De onderzochte scholieren overschreden dit ruim: 4 uur tot 6 uur per dag beeldschermtijd op school. Huiswerk, wat ook op de laptop moet, en privégebruik komen erbij.
 
De ondervraagde docenten zeggen dat er nauwelijks aandacht is voor RSI. Van de scholieren geeft twee derde aan niet bekend te zijn met de risico’s op RSI-klachten. Een docent geeft aan dat er zoveel jongeren zó vaak hoofdpijn hebben dat het als normaal wordt gezien.
 
RSI is een erkende beroepsziekte. Een leerkracht met RSI kan naar de bedrijfsarts en werkaanpassingen krijgen. Leerlingen en studenten met dezelfde risico’s en dezelfde klachten moeten het zelf uitzoeken. In de cijfers van de NIVEL Zorgregistraties is er vanaf 2013 een stijging te zien in het aantal jongeren dat met nek- en rugklachten bij de fysiotherapeut/oefentherapeut komt. 
 
Toch dendert de digitalisering voort. Boeken maken plaats voor digitaal lesmateriaal, toetsen moeten op de laptop en laptop-lessen rukken op. Digitalisatie scheelt (nakijk)werk voor de leerkrachten. De leerkracht ontlasten door scholieren te overbelasten kan echter niet de bedoeling zijn, aldus de RSI-vereniging. 
 
Top 4 preventietips van de scholieren:
1.     Goede houding aannemen
2.     Minder laptop/telefoon
3.     Genoeg bewegen en sport
4.     Betere stoelen
 
De onderzoekers adviseren om een bewustwordingscampagne op te starten, specifieke lesprogramma’s op te zetten en preventie-workshops te geven.
 
Door: Nationale Onderwijsgids