Normal_sport__sportschool__beweging
92 procent van de mbo-studenten die in 2014/2015 zijn afgestudeerd in Sport en bewegen heeft een baan in 2018. Dit geldt voor mbo-gediplomeerden op niveau 2, 3 en 4. Dit blijkt uit de Arbeidsmarktmonitor Sport en bewegen 2018 (AMMS). Dit meldt de MBO Raad.
Uit de cijfers blijkt ook dat 46 procent van de mbo-afgestudeerden daadwerkelijk in de sport aan de slag gaat. 51 procent werkt in aanverwante beroepen zoals toerisme en recreatie, gezondheidszorg, de welzijnsbranche, veiligheid en het onderwijs. 
 
De MBO Raad ziet dat vooral scholen met de profielen van de coördinator buurt, onderwijs en sport, de coördinator sport- en bewegingsagogie, en de coördinator sport, bewegen en gezondheid prima aansluiten op maatschappelijke ontwikkelingen zoals duurzame inzetbaarheid, preventieve gezondheidszorg en vitaliteitsmanagement.
 
De Arbeidsmarkmonitor Sport (AMMS) is uitgevoerd door KBA Nijmegen in opdracht van NOC*NSF, MBO Raad - bedrijfstakgroep ZWS, Hogescholen Sport Overleg, SBB, Arbeidsmarktfonds Samen Presteren, Nationale Raad Zwemveiligheid en de KVLO.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids