Normal_vlag_duitsland

Buitenlandse studenten die beter Duits beheersen dan Nederlands, kunnen in de toekomst misschien gebruik gaan maken van een omkeerregeling. Tijdens een bijeenkomst op ROC Nijmegen lieten aanwezige mbo-scholen weten interesse te hebben in zo’n regeling. Dit meldt Nuffic.

Al enkele jaren zijn er plannen voor een omkeerregeling Engels in het mbo. Buitenlandse studenten die het Engels goed beheersen, maar het Nederlands niet zo goed, kunnen het beperkte niveau van hun Nederlands dan compenseren met het niveau van hun Engels. Eerder dit jaar maakte minister Van Engelshoven van Onderwijs bekend dat zij overweegt ook Duits in deze regeling mee te nemen. Dit zou het voor Duitse studenten aantrekkelijker kunnen maken om in Nederland te gaan studeren, wat de Nederlandse arbeidsmarkt versterkt.
 
Tijdens de bijeenkomst op ROC Nijmegen, georganiseerd door Nuffic in opdracht van het ministerie, werd met mbo-scholen uit de grensregio’s besproken hoe zij tegenover zo’n omkeerregeling staan. Een omkeerregeling Duits is vooral interessant voor mbo-scholen uit de grensregio’s, omdat er in die regio’s veel Duitse studenten wonen. 
 
Doel van de bijeenkomst was niet alleen om te horen in hoeverre er interesse is, maar ook voor welke groepen studenten de regeling geschikt zou zijn. Moet de regeling er komen voor het gehele mbo, voor bepaalde sectoren, of bepaalde niveaus? Vooral bij sectoren als handel, zorg en horeca en toerisme lijkt er behoefte aan de regeling.
 
Tijdens de bijeenkomst werden er ook veel kritische vragen gesteld over de regeling, vertelt Lineke Ouwendijk, projectmedewerker mbo bij Nuffic. "Er werd bijvoorbeeld gevraagd of het uitmaakt hoe lang de Duitse student al in Nederland verblijft. En wanneer iemand geldt als Duitse student: moet de voertaal thuis bijvoorbeeld Duits zijn? Sommige mensen wonen zo dicht bij de grens dat ze thuis Nederlands spreken." Een andere vraag die door de scholen werd gesteld, is in hoeverre er op de Nederlandse arbeidsmarkt behoefte is aan Duitssprekende studenten. Daarom gaat Nuffic een enquête houden onder bedrijven in de grensregio’s.
 
Het ministerie van onderwijs gaat verder onderzoeken of de omkeerregeling Duits wenselijk is en zo ja, welke criteria ervoor opgesteld moeten worden.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids