Normal_baan_vacature_papier_formulier_enquetes

De huidige arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls om volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk. De MBO Raad heeft daarom met VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland, VNG, G4, G40, UWV, OCW en SZW in november een intentieverklaring Perspectief op Werk opgesteld. Dit meldt de MBO Raad.

Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: “Perspectief op Werk past bij de afspraak die we in ons bestuursakkoord hebben gemaakt met de minister van OCW namens het kabinet het verschil te maken voor jongeren en jongvolwassenen in een kwetsbare positie.”
 
De ondertekenaars van Perspectief op Werk willen meer kansen creëren voor alle werkzoekenden om mee te doen via hernieuwde publiek-private samenwerking. De MBO Raad pleitte de afgelopen jaren al voor een Perspectiefpact om jonge, kwetsbare volwassenen aan een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt te helpen. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids