Logo_ruimte

Op de conferentie van het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering op 5 oktober is door het ministerie van Onderwijs en de Inspectie van het Onderwijs de brochure ‘Ruimte in Regels in het mbo’ gepresenteerd. Deze brochure geeft inzicht in de ruimte binnen wet- en regelgeving voor mbo-scholen om onderwijs goed en innovatief vorm te geven. Dit meldt het ministerie van Onderwijs.

Docenten in het mbo hebben vaak meer ruimte dan ze denken. De wet- en regelgeving is minder knellend dan velen verwachten. De afgelopen maanden hebben medewerkers van het ministerie. de Onderwijsinspectie en scholen een rondtocht gemaakt door het land om in kaart te brengen op welke punten nog onbenutte ruimte zit. Dit heeft geresulteerd in de brochure Ruimte in regels.

Samen met docenten in het mbo is gezocht naar de vragen die zij hierover hebben. Gebleken is dat er soms onduidelijkheid is over de kaders die wet- en regelgeving stelt, waardoor onderwijsteams meer regels en administratie hanteren dan nodig. Met de brochure kunnen docenten en scholen zelf checken wat echt moet en wat er juist niet hoeft. Want wet- en regelgeving is niet bedoeld om alles dicht te regelen, maar juist om randvoorwaarden te creëren waarbinnen onderwijsteams het beste onderwijs voor hun studenten kunnen inrichten. Het ministerie hoopt dat de brochure docenten(teams) ondersteunt in het gesprek hierover op school.

Gespreksinstrument Ruimte in regels mbo

Na lancering van deze brochure gaat het ministerie samen met docenten een instrument ontwikkelen dat docenten kan helpen bij het voeren van het gesprek met collega’s over de wijze waarop zij de wet- en regelgeving toepassen op hun eigen onderwijs. Dit wordt dus een meer ‘interactief’ instrument, waarbij de brochure als naslagwerk kan fungeren.

Brigade

Tevens is er in het Bestuursakkoord mbo een ‘brigade’ aangekondigd, een gezamenlijk initiatief van de MBO Raad en het ministerie. Het doel van de brigade is dat scholen meer dan nu het geval is, de ruimte gaan nemen voor het vernieuwen van het onderwijs, zich minder laten remmen door belemmerende regels en deze regels aan de kaak stellen. Op dit moment wordt door de MBO Raad en het ministerie gewerkt aan de aanpak en de werkwijze van de brigade. Zowel het ‘interactief’ instrument als de brigade verschijnen naar verwachting nog dit schooljaar.

Download hier de brochure Ruimte in regels in het mbo

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids