Normal_geld3252

Professor meester Pieter Huisman van de Erasmus School of Law gaat met behulp van een NWO-subsidie onderzoek doen naar de regeldruk die docenten ervaren in het onderwijs. Onderzocht wordt waarom die druk er is en hoe dat verbeterd kan worden. Dat meldt Science Guide. 

Huisman krijgt van het Nationaal Regieorgaan Onderzoek (NRO) van de NWO een half miljoen euro voor zijn onderzoek. Dat gaat hij uitvoeren met de hulp van een team van de Vrije Universiteit Amsterdam, dat begeleid wordt door professor meester Miek Laemers. Middels twee case studies komt eerst de bestudering van processen aan bod. Vervolgens zal er empirisch onderzoek worden gedaan op diverse onderwijsinstellingen.

Volgens Huisman heeft regeldruk niet alleen te maken met regels op zich, maar speelt de manier waarop docenten omgaan met de regels een veel grotere rol. Dit gedrag is daarom een belangrijk punt in het onderzoek. Volgens de bijzonder hoogleraar is er nog nooit concreet onderzoek naar regeldruk gedaan, ondanks dat het probleem al jaren speelt. Om de oorzaken van die druk goed bloot te kunnen leggen, zal vooral ook de rol van de wetgeving centraal staan.

Het onderwerp regeldruk staat tevens bij het kabinet hoog in het vaandel. Er wordt inmiddels op politiek gebied van alles gedaan om het thema aan te kaarten. Zo zijn volgens de minister van Onderwijs al veel actiepunten zo goed als afgerond. Daarnaast is er gestart met een proef om bijna vijftig scholen in het primair en voortgezet onderwijs ‘regelluw’ te maken. Bovendien bestaan er al initiatieven die de regeldruk in het hoger onderwijs moeten beperken.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids