Logo_not_2019

Dat de hoge werkdruk in het onderwijs moet worden teruggedrongen, daar is iedereen het over eens. Veel schoolteams zijn op hun eigen manier op school bezig om de werkdruk te verminderen. De oorzaken kunnen namelijk per school verschillend zijn. Toch kunnen scholen ook van elkaar leren. Daarom biedt de Onderwijsacademie van NOT 2019 de workshop ‘Verminderen van werkdruk’ aan. Dit meldt de Jaarbeurs.

 

Workshop ‘Verminderen van werkdruk’

 
Tijdens de workshop ‘Verminderen van werkdruk’ kunnen leraren en schoolleiders met elkaar van gedachten wisselen en ervaringen delen. Voor een toelichting van mogelijkheden en voor verdiepende vragen zijn er beleidsmedewerkers van het ministerie van Onderwijs, de Inspectie van het Onderwijs en het Arbeidsmarktplatform PO aanwezig. 
 
De handreiking ‘Ruimte in Regels’ van het ministerie en de inspectie geeft helderheid over wat er wel en niet aan administratie en verantwoording moet worden bijgehouden. Medewerkers van de inspectie en van het ministerie gaan tijdens de sessie graag in op vragen over de regelgeving en de ruimte daarin.
 
Het Arbeidsmarktplatform PO deelt best practices over de uitvoering van het werkdrukakkoord (primair onderwijs) en geeft tips over de aanpak van werkdruk. Zie ook: www.platformwerkdrukpo.nl.
 

Speciaal voor het primair onderwijs

 
In het primair onderwijs is begin 2018 het Werkdrukakkoord akkoord gesloten. Hiermee heeft iedere school in het primair onderwijs voor schooljaar 2018-2019 een speciaal bedrag van € 155,55 euro per leerling ontvangen voor het aanpakken van werkdruk. Dit bedrag kan de komende jaren nog verder oplopen. Schoolteams hebben een beslissende stem gekregen in de wijze waarop de werkdrukmiddelen zijn ingezet. Om de scholen te inspireren is de handreiking ‘Praktijkverhalen tegengaan werkdruk onderwijs’ ontwikkeld. Medewerkers vanuit het ministerie gaan graag met de aanwezige leraren en schoolleiders in gesprek over de inzet van het geld en de effecten daarvan.
 
De workshop ‘Verminderen van werkdruk’ vindt dagelijks plaats (behalve vrijdag) in Theater 09, Onderwijsacademie Opleiding, Advies en Beleid. De uitgave ‘Ruimte in Regels’ (po, vo en mbo) is beschikbaar voor alle workshopdeelnemers.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids