Normal_notities__papieren__administratie__boekhouding__rapporten

De afspraken van basisscholen zelf dragen bij aan de hoge regeldruk die leerkrachten ervaren. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Sander Dekker dat scholen daarom ook naar zichzelf moeten kijken om die hoge druk te verminderen. Dat meldt VOS/ABB.

Volgens Dekker is het van belang dat scholen hun administratie kritisch reflecteren. Omdat de administratie op scholen niet gelijk wordt vormgegeven, is het noodzakelijk om alleen zaken te registreren die het onderwijs kwalitatief ten goede komen. Onnodige dubbele administratie kan in veel gevallen worden voorkomen. Op het gebied van efficiëntie valt er voor veel scholen een hoop van elkaar te leren, zo schrijft de staatssecretaris.

Om de hoge regeldruk te verlagen zouden scholen er goed aan doen om eerst intern met elkaar te praten. Pas daarna kan het bestuur en  het samenwerkingsverband voor passend onderwijs erbij gehaald worden, aldus Dekker. Hij is van mening dat een professionele werkcultuur voorop moet staan. Daarmee bedoelt hij dat leraren en schoolleiders hun eigen positie goed moeten kennen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids