Normal_tegelzetten_tegel_mbo_vakmanschap_bouw_ambacht_gereedschap

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen hebben de politieke partijen in de Tweede Kamer bij het kabinet aangegeven dat de bezuiniging op de subsidieregeling praktijkleren van tafel moet. Een ingediende motie met dit verzoek werd unaniem aangenomen. Het kabinet is gevraagd 19,5 miljoen euro toe te voegen aan de onderwijsbegroting om dit mogelijk te maken. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven zijn blij dat de bezuiniging wordt teruggedraaid en waarderen de brede steun vanuit de Tweede Kamer. Dit meldt SBB.

SBB heeft eerder al aangegeven dat een bezuiniging zou leiden tot het afbreken van de succesvolle opleidingsinfrastructuur van onderwijs en bedrijfsleven voor zowel studenten als werkenden. Juist nu overheid, bedrijfsleven en onderwijs samen vol inzetten op een leven lang ontwikkelen via de bbl om de vakmensen op te leiden die de arbeidsmarkt hard nodig heeft. De dekking voor het ongedaan maken van de bezuiniging mag echter niet ten koste gaan van het bestaande budget voor het beroepsonderwijs. De motie vraagt het kabinet een dekking te zoeken buiten de onderwijsbegroting en die later aan de Tweede Kamer voor te leggen.
 
Naast blijdschap over het terugdraaien van de bezuiniging blijven de zorgen over de toekomst van de subsidie praktijkleren. De minister heeft de subsidieregeling voor slechts één jaar verlengd tot 2019 en het maximale subsidiebedrag per leerbaan bijgesteld van 2.700 naar 2.500 euro. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven willen meer zekerheid voor leerbedrijven en studenten voor de vaak meerjarige opleidingstrajecten. Zij vragen de minister van OCW dan ook om de subsidieregeling te verlengen met meerdere jaren en te voorzien in een toereikend budget gezien de toenemende aantallen bbl-studenten. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids