Normal_callcenter_headset_telefoon

In deze periode 2016/2017 heeft de Ombudslijn mbo in totaal 125 klachten gekregen vanuit 49 mbo-scholen. De meeste klachten (36) vielen in de categorie ‘Toetsen en examens’. De tijdelijke ombudslijn mbo is inmiddels opgeheven: het klachtenrecht voor mbo’ers is nu wettelijk vastgelegd en maakt de ombudslijn overbodig. Dit blijkt uit de jaarrapportage 2016-2017 van Ombudslijn mbo.

De ombudslijn mbo is vier keer opengesteld vanaf 2013. Hieruit blijkt dat het aantal schriftelijke klachten stijgende is, alsmede het aantal scholen waarvoor klachten worden ingediend. Ook het aantal scholen zonder klachten neemt af.
 
Afgelopen periode ontving de Ombudslijn 125 klachten. De meeste (36) vielen in de categorie ‘Toetsen en examens’, maar ook over ‘Doorstroom en overgaan’ en de ‘Onderwijsinhoud’ werd veel geklaagd. Het grootste deel van de klachten kwamen van bol-studenten, dit is conform de verhouding bol-/bbl-studenten in het mbo. Meer dan de helft van de klagers was mbo 4-student. 
 
Het netwerk van contactpersonen voor de Ombudslijn mbo functioneert goed, blijkt uit de rapportage. De klachten worden – indien mogelijk – binnen de gestelde periode van 15 werkdagen afgehandeld. Een groot deel van de klachten is op te lossen door heldere communicatie en serieuze aandacht. 
 
De ombudslijn mbo is in 2010 door minister Van Bijsterveldt als tijdelijke klachtenlijn ingesteld om
mbo-studenten de mogelijkheid te bieden hun klachten bij een onafhankelijke instantie in te dienen.
Dit omdat het klachtenrecht onvoldoende verankerd was in de scholen. Inmiddels is er veel verbeterd
en is het klachtenrecht wettelijk vastgelegd. Daarom bevindt Ombudslijn mbo zich nu in een
afrondende fase.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids