Normal_examen__tentamen__toets

De eindexamenperiode is alweer de derde en laatste week ingegaan. We blikken nog even terug op de week 2 en kijken wat er deze week nog op het program staat. En hoe gaat het op dit moment met de klachtenlijn van het LAKS? 

Incomplete examens door drukfouten

Scholen kwamen er bij de start van de examens achter dat in enkele examenboekjes bladzijden ontbraken. Ze hebben dat tot nu toe kunnen oplossen door goede reserve-exemplaren van de examens te gebruiken. Tot nu toe is nog niet duidelijk waardoor de fouten zijn ontstaan. Het College voor Toetsen en examens laat weten dat DUO samen met de drukker bezig is om dit uit te zoeken.
 

Muziekexamen havo vervangen

Het centraal examen muziek havo van afgelopen vrijdag is vervangen door een ander examen. Het is per ongeluk een uur zichtbaar geweest op de online oefenomgeving van Facet. Omdat 15 bezoekers dit examen van tevoren hebben ingezien, is besloten het examen te vervangen. 
 

Quarantaine en offline

Organisaties voor tweetalig onderwijs nemen dit jaar bijzondere maatregelen om fraude tijdens eindexamens te voorkomen: Leerlingen moesten een poos ‘in quarantaine’ op school en ze werden verplicht om 24 uur offline te blijven. Reden: twee wereldwijde examens van het International Baccalaureate (IB), een examen Engels bovenop het reguliere curriculum, vielen dit jaar samen met de centrale examens. Om te voorkomen dat examenkandidaten online gegevens uit konden wisselen, werd besloten tot deze maatregelen.
 

Examenrooster week 3

Maandag 20 mei:
09:00 - 11:00 Maatschappijkunde (vmbo KB en GT)
09:00 - 12:00 Kunstvakken (havo)
09:00 - 12:00 Filosofie (vwo)
13:30 - 15:00 Biologie (vmbo BB)
13:30 - 15:30 NaSk 2 (vmbo GT)
13:30 - 16:30 Economie (havo)
13:30 - 16:30 Wiskunde A, B en C (vwo)
 
Dinsdag 21 mei: 
09:00 - 11:00 Transport en logistiek, Voertuigentechniek (vmbo GT)
09:00 - 12:00 Aardrijkskunde (havo)
09:00 - 12:00 Latijn (vwo)
13:30 - 15:30 Beeldende vorming (vmbo GT)
13:30 - 16:30 Scheikunde (havo)
13:30 - 16:30 M&O (vwo)
 
Woensdag 22 mei:
09:00 - 11:00 Fries (vmbo)
09:00 - 12:00 MAW (vwo)
13:30 - 15:30 Arabisch, Turks en Spaans (vmbo)
13:30 - 16:00 TeHaTex (havo)
13:30 - 16:00 Frans (vwo)
 
Donderdag 23 mei:
09:00 - 11:30 Fries en Russisch (havo, vwo)
13.30 - 16:00 Spaans, Turks en Arabisch (havo, vwo)
 

Klachtenlijn LAKS

Het totaal aantal klachten dat is binnengekomen bij het LAKS bedraagt op dit moment 140548. 
 
De laatste week van de landelijke schriftelijke examens is ingegaan. Drie weken later, woensdag 12 juni, horen de scholieren of ze zijn geslaagd of niet. Leerlingen die examens missen of ze niet halen, kunnen van 17 juni tot en met 20 juni in de herkansing.
 
Door: Nationale Onderwijsgids