Normal_eindtoets__toets__test__examen__tentamen

Het centraal examen muziek havo van aanstaande vrijdag wordt vanwege schending van de geheimhouding vervangen door een ander examen. Scholen zijn hierover op woensdagochtend 15 mei geïnformeerd. Leerlingen ondervinden geen hinder van deze wijziging. Zij maken vrijdag gewoon het examen muziek havo. Dit meldt College voor Toetsen en Examens.

Wat is er gebeurd?

Bij het openbaar maken van de centrale examens van de kunstvakken muziek vwo en dans en drama vmbo gl/tl na de afname daarvan op vrijdag 10 mei zijn per ongeluk ook de centrale examens van vier andere kunstvakken die nog moesten worden afgenomen tussen 14 en 15 uur zichtbaar geweest op de online oefenomgeving van Facet. Het betreft vier centraal examens: muziek havo en vmbo-gl/tl, en kunst algemeen havo en vwo.
 
De oefenomgeving van Facet is openbaar, en wordt in dit geval gebruikt om de kunstexamens na afname online te zetten voor docenten die de examens gaan corrigeren. De kunstexamens bevatten namelijk beeld- en geluidsfragmenten die tijdens de afname in Facet worden aangeboden.
 

Wat is de schade?

DUO heeft kunnen nagaan of en hoe vaak ieder van de vier examens is geopend in het aangegeven tijdsbestek en hoeveel opgaven hierbij bekeken zijn. Voor de examens kunst (algemeen) havo, kunst (algemeen) vwo en muziek vmbo-gl/tl geldt dat de opgaven niet, dan wel bij één examen zeer beperkt zijn ingezien, dat wil zeggen door één bezoeker voor een klein deel van de opgaven. Het examen muziek havo is meervoudig en ook volledig bekeken: 15 bezoekers hebben een deel dan wel het gehele examen ingezien.
De minister van onderwijs, Arie Slob, informeerde vandaag de Tweede Kamer hierover in een brief.
 

Wat moeten scholen nu doen?

Scholen zijn geïnformeerd over de werkwijze die zij nu moeten gaan toepassen. Ze hebben donderdag 16 mei de hele dag de tijd om de afname met het vervangende examen voor te bereiden (installeren Autoplay-versie). Het oorspronkelijke examen dat zou worden afgenomen moet worden vernietigd.
Sinds 2018 worden de centrale examens muziek havo en vwo standaard in de digitale afname-omgeving Facet aangeboden. De leerlingen schrijven hun antwoorden op papier, de opgaven en bronnen staan in Facet. Voorheen was dat in het systeem Autoplay. Na afname worden de kunstexamens op de oefenomgeving van Facet online gezet voor zowel docenten als leerlingen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids