Normal_huiswerk__begeleiding__uitleg__studenten__vo__mbo__hbo__docent

Voor jongeren die vanaf komend studiejaar een mbo-opleiding willen volgen gaat de nieuwe Wet Vroegtijdige Aanmelddatum en Toelatingsrecht tot het mbo gelden. Daarom organiseren de MBO Raad en het nieuwe Kennispunt Onderwijs & Examinering een uitwisselingsbijeenkomst over het onderwerp. Dit meldt de MBO Raad.

Scholen hebben inmiddels allemaal hun toelatingsbeleid kenbaar moeten maken. Tijdens de uitwisselingsbijeenkomst is er gelegenheid om van elkaar te horen welke keuzes scholen hebben gemaakt in, bijvoorbeeld, de voorlichting, toewijzing bij numerus fixus en aanvullende eisen. De MBO Raad wil zo graag van alle ervaringen leren, samen de knelpunten ontdekken en oplossingen zoeken.

De themamiddag is bedoeld voor medewerkers van scholen die bezig zijn met het toelatingsbeleid op de instelling, op centraal niveau of op het niveau van een college/opleidingsdomein. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk maar vanwege de grote belangstelling zal zo spoedig mogelijk een tweede bijeenkomst georganiseerd worden. De datum hiervan volgt later.

Meer informatie op www.mboraad.nl

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids