Normal_vo__docent__voortgezet_onderwijs__uitleg__helpen__onderwijzer

Per 1 juli 2017 is het Expertisepunt LOB VO-MBO gestart, de opvolger van  Stimuleringsprojecten LOB in het VO en het MBO. Het Expertisepunt LOB gaat zorgen voor verdere verbetering van de loopbaanoriëntatie- en begeleiding (lob) van zowel leerlingen uit het voortgezet onderwijs als mbo-studenten. Dit meldt VO-raad.

Het Expertisepunt zal met name gericht zijn op de kwaliteitsontwikkeling van lob in zowel het voortgezet onderwijs als het mbo. Daarnaast zal de kwaliteitsontwikkeling van lob op de overgangen tussen de onderwijssectoren belicht worden en dan met name van vmbo naar mbo. Het expertisepunt maakt hierbij gebruik van eerder opgedane projectopbrengsten en ervaringen. Het expertisepunt speelt hiermee in op de drie actielijnen lob van het ministerie van onderwijs die beschreven staan in de Kamerbrief van 28 september 2016.
 
Het project van de VO-raad en MBO Raad krijgt financiering van het ministerie van onderwijs en loopt van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019. Deze zomer werken de raden hard om alle beschikbare informatie over lob op een nieuwe website te presenteren. Begin september worden scholen verder geïnformeerd.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids