Docententekort middelbare scholen fors toegenomen, digitaal onderwijs als optie

De vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs (OSVO) en de taskforce
lerarentekort hebben onderzoek laten doen om het lerarentekort in de toekomst en het huidige tekort in kaart te brengen. Dit alles is gebeurd naar aanleiding van de problemen die scholen nu al ondervinden om goede bevoegde docenten te vinden. Dat meldt het OSVO. 

De voornaamste conclusie is dat we in de komende jaren een grote vraag naar docenten gaan krijgen. Het onderzoek is onderdeel van een regionale personeelsplanning. Het blijkt dat er veel maatregelen nodig zijn om tekorten in de toekomst tegen te gaan. In 2029 zijn er 942 full time leraren nodig als er geen actie ondernomen wordt om nieuwe docenten te werven en huidige docenten te behouden. 

Tijdelijke docenten 

Op dit moment heeft 20 procent van onze docenten een tijdelijk contract. 15 procent van het totaal aan docenten is (nog) niet bevoegd voor het vak wat ze geven (nog in opleiding, anders bevoegd of onderbevoegd). De komende 7 jaar gaat 30 procent van onze docenten met pensioen. De combinatie van tijdelijke contracten en pensionering maakt dat we aanstaand schooljaar 340 docenten nodig hebben. Dat trachten we grotendeels op te lossen door het in vaste dienst nemen van tijdelijke docenten. Maar dat kan alleen als iemand bevoegd is

Vakken 

De grootste problemen zitten bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, maar eigenlijk zijn er haast geen vakken meer met een overschot aan docenten, van de vmbo-praktijkvakken tot Latijn en Grieks.

Instroom lerarenopleidingen 

De instroom in de lerarenopleidingen, zoals die afgelopen jaren is geweest, is onvoldoende om de vraag naar nieuwe docenten te vervullen. Zonder flankerend beleid van de landelijke en lokale overheid kan deze opgave niet opgelost worden.

Wij zullen trachten leraren te behouden voor het Amsterdamse onderwijs, wat lastig is met de hoge huizenprijzen, de woningnood en vervoers- en parkeerkosten.

Aantrekkelijke loopbaan 

Gezamenlijk met alle schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs zullen we ons inzetten voor aantrekkelijke loopbanen voor docenten.

Wij zullen tezamen met lerarenopleidingen fors moeten inzetten op het interesseren van meer mensen voor het beroep van leraar en samen met de opleiders de opleiding aantrekkelijker zien te maken.

Anders organiseren van onderwijs 

Tot slot zullen we ook creatief moeten worden in het anders organiseren van ons onderwijs, waardoor bijvoorbeeld docenten op meerdere scholen inzetbaar zijn.

Al met al ligt er een grote maatschappelijke opgave, die maximale inspanningen vergt van alle betrokken partijen, niemand uitgezonderd. De jeugd in en rond Amsterdam moet op ons allen kunnen rekenen.

Door: Nationale Onderwijsgids