Normal_ouderenzorg345

Drenthe College, Hanzehogeschool Groningen, provincie Drenthe en gemeente Assen starten met een breed scala aan partners, waaronder zorginstellingen en het bedrijfsleven, het Practoraat Zorg & (Sensor)technologie voor Drenthe. Het practoraat vormt een uniek onderzoeks- en opleidingscentrum. Studenten vanuit mbo en hbo werken, samen met zorginstellingen en bedrijven, aan de ontwikkeling en praktische toepassing van technologische innovaties voor de zorg. Dit meldt provincie Drenthe. 

De zorgsector in Drenthe heeft te maken met een groeiende zorgbehoefte door de toenemende vergrijzing. Daarnaast stijgen de zorgkosten. Ouderen moeten en willen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Innovatieve technische oplossingen kunnen hierbij helpen. Studenten doen binnen het practoraat onderzoek naar hoe (sensor)technologie zo optimaal mogelijk ingezet kan worden voor zorgvragers en zorgverleners. Daarnaast komen er speciale onderwijsmodules waarmee zorg- en techniekstudenten, maar ook huidige medewerkers, hun kennis en vaardigheden op het gebied van zorg en technologie kunnen verdiepen. Het hele proces biedt ook kansen voor regionale bedrijven.

Het totale budget voor het project bedraagt ruim twee miljoen euro. Voor het opstarten van het practoraat heeft het ministerie van Onderwijs een subsidie toegekend van ruim 675 duizend euro vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Gemeente Assen en provincie Drenthe dragen daarnaast beide 200 duizend euro bij.

De aanvraag voor deze RIF-subsidie is gebaseerd op de successen van de innovatiewerkplaats Zorg en (sensor)Technologie die vanaf 2015 tot eind 2016 loopt. Deze werkplaats is ook gebaseerd op een brede publiek-private samenwerking en leverde de afgelopen twee jaar toepassingen zoals het slimme toilet en het 'COPD t-shirt' op. Deze producten zijn inmiddels in de testfase en vormen mede de basis voor de zorg van de toekomst én verdere ontwikkelingen binnen het practoraat.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids