Steeds meer leraren in het voortgezet onderwijs hebben een tijdelijke aanstelling

In het voortgezet onderwijs is het aantal leraren met een vaste aanstelling opnieuw gedaald. Een kwart van de 77.000 leraren heeft een tijdelijk contract terwijl het ministerie van Onderwijs wil dat docenten sneller een vast contract krijgen. Leraren zouden dan minder snel afhaken is de gedachte. Dat meldt de NOS.

Uitvoeringsorganisatie DUO kwam met deze cijfers. Het Onderwijsblad van vakbond AOb schrijft dat het aantal docenten bijna gelijk is gebleven. Maar het aantal leraren met een vaste aanstelling daalde in een jaar tijd met bijna 900. Leraren kregen juist vaker een tijdelijke aanstelling. Dit aantal nam toe met meer dan duizend.

Mbo 

Binnen het mbo is ook het aantal leraren met een tijdelijke aanstelling toegenomen. Terwijl er in het primair onderwijs nu juist sprake is van een kleine daling in het aantal tijdelijke contracten.

Vergrijzing 

Het komt voor een groot gedeelte door de vergrijzing dat leraren een tijdelijke aanstelling hebben. Er gaan nu veel docenten genieten van hun pensioen. Het Onderwijsblad schrijft hierover dat gepensioneerden vooral worden opgevolgd door jongeren en die starten vaak met een tijdelijke aanstelling.

Vast contract 

Leraren en andere medewerkers moeten na maximaal een jaar in dienst te zijn een vast contract krijgen. In Den Haag wordt al enige tijd gewerkt aan dit wetsvoorstel. In het voortgezet onderwijs moet dan 80 procent van het personeel een vaste aanstelling krijgen.

De PO-raad en de VO-raad hebben eerder al aangegeven dat ze deze voorstellen niet noodzakelijk vinden. De Onderwijsraad is hier ook kritisch over. Schoolbesturen worden zo gedwongen tot het nemen van besluiten en daarin geen vrijheid meer hebben.

Rector Dick Middelhoek van het Laurens Lyceum zegt in Trouw dat het aantal van 80 procent in Rotterdam moeilijk te behalen is. Leerlingenaantallen schommelen altijd en dat heeft gevolgen voor de financiële mogelijkheden die scholen krijgen. “200 leerlingen minder en je leraar heeft opeens geen werk meer.”

Tien docenten studeren nog 

Op de school van rector Middelhoek studeren er tien docenten nog. Sommige jonge docenten hebben meer dan een jaar de tijd nodig om te laten zien dat ze het vak daadwerkelijk aankunnen.
 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk