AOC Keurmerk kent vliegende start, foto: Michiel Schaap (michielschaap.nl)

De nieuwe landelijke Flora- en faunawetcertificering die het groene onderwijs onder de vlag van het AOC Keurmerk in het najaar van 2015 is begonnen, kent een vliegende start. Tal van bedrijven, gemeenten en andere overheidsorganisaties, terreinbeheerders en scholen uit heel Nederland hebben hun medewerkers en studenten opgeleid, geëxamineerd en ge(her)certificeerd op basis van dit nieuwe landelijke keurmerk. Voor de komende maanden staat er wederom een flink aantal groepen gepland, hetgeen getuigt van veel vertrouwen in het AOC Keurmerk. Dit meldt AOC Raad.

Een brede groep bedrijven, organisaties en overheden uit de groene sector, waaronder hoveniers, groenvoorzieners, bos-, natuur- en landschaps-beheerders, waterschappers, loonwerkers, beheerders van golfbanen en andere recreatieterreinen bouwt inmiddels op het kwalitatief hoogwaardige en betaalbare AOC Keurmerk.

Het AOC Keurmerk richt zich op de door het Ministerie van Economische Zaken goedgekeurde en erkende gedragscodes Flora- en faunawet voor Bosbeheer, Natuurbeheer, Waterschappen en Groenvoorzieningen. Dit geeft een breed perspectief voor vrijwel het gehele groene werkveld met betrekking tot het deskundig en zorgvuldig handelen in het kader van de Flora- en faunawet.

De nieuwe Natuurwet Vanaf medio 2016 treedt de nieuwe Natuurwet in werking. Deze nieuwe wet vervangt de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet, waardoor de regels eenvoudiger worden. Gedragscodes zijn hierbij van groot belang en hebben als instrument een borging in de nieuwe Natuurwet gekregen. Momenteel wordt achter de schermen van het AOC Keurmerk hard gewerkt aan de noodzakelijke wijzigingen in het lesmateriaal, cursussen en examens op basis van de nieuwe Natuurwet, zodat we voor het aanstaande cursusseizoen helemaal up-to-date zijn. Dit proces wordt inhoudelijk en procedureel begeleid door onafhankelijke deskundigen uit ons werkveld.

© Nationale Onderwijsgids