Logo_logo_logo_mboraad

De nieuwe ministeriële 'Regeling melding voornemen starten of beëindigen beroepsopleidingen' is verschenen. De regeling is aangepast als gevolg van de wetgeving over macrodoelmatigheid in het mbo. Deze regeling is sinds 1 augustus 2015 van kracht. Dat meldt de MBO Raad.

Voor het eerst moeten scholen per 1 februari 2016 een melding doen van voornemens over het starten en stoppen van een opleiding per 1 augustus 2017. De scholen moeten hierbij melden om welke locaties het gaat. Scholen moeten het ook melden als zij een huidige opleiding ook op een andere locatie willen aanbieden. De scholen zijn vrij om deze voornemens al dan niet uit te voeren. Wanneer de scholen besloten dit toch niet te doen, hoeven zij hier geen melding van te maken.

Het ministerie van Onderwijs maakt de meldingen van de scholen openbaar op duo.nl. Over de regeling heeft het ministerie overlegd met de MBO Raad. Scholen waren kritisch over de lange periode tussen het melden en het moment van effectueren. Dit zou volgens de scholen ten koste kunnen gaan van de flexibiliteit en responsiviteit van het mbo. “Met de afspraak dat het om voornemens gaat die scholen al dan niet kunnen uitvoeren, is daaraan tegemoet gekomen”, aldus de MBO Raad.

© Nationale Onderwijsgids