Logo_image001

Stichting School & Veiligheid ondersteunt naast primair en voortgezet onderwijs nu ook het middelbare beroepsonderwijs (mbo) bij het bevorderen van een sociaal veilig schoolklimaat. Door deze uitbreiding is de website van Stichting School & Veiligheid in een nieuw jasje gestoken. Op de website is nu gerichte informatie voor onderwijsprofessionals over sociale veiligheid te vinden, toegespits op hun specifieke sector. Dat meldt Stichting School & Veiligheid. 

Sociale veiligheid is een belangrijke basis voor leren en ontwikkelen in het onderwijs. Echter, de informatie en de informatiebehoefte verschilt. Zowel in de organisatie van het onderwijs, de doelgroep en de aard van onderwijs. Daardoor is er een apart deel op de website voor het primair en voortgezet onderwijs en een deel dat toegesneden is op het mbo.

In samenspraak met de MBO-raad en het Platform veiligheid, heeft Stichting School & Veiligheid alle informatievoorzieningen over sociale veiligheid voor het mbo gebundeld op haar website. Mbo-instellingen worden via de website op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen ten aanzien van sociale veiligheid, interessante conferenties, bijeenkomsten en trainingen en de visie en borging van sociale veiligheid in het algemeen. Daarnaast worden functionarissen in het mbo de weg gewezen naar advies, thematische informatie en praktische materialen die te vinden zijn in de kennisbank.

Naast de uitbreiding van het ondersteuningsaanbod op de website, is ook de website van Gay&School vernieuwd. Nieuw is dat scholen antwoord krijgen op de vragen: Hoe ga je respectvol om met seksuele diversiteit? Hoe bespreek je het in het klas? Hoe draag je zorg voor leerlingen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn? En hoe betrek je leerlingen? 

© Nationale Onderwijsgids