Normal_leerlingen_vmbo_carrousel_waterschap_buiten_groep

Ook het groene onderwijs valt voortaan onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs en niet langer onder Economische Zaken. De Tweede Kamer heeft daartoe gisteren een motie aangenomen. De reacties op de motie vanuit het groene onderwijs zelf zijn verdeeld. Dit melden de Gelderlander, AgriHolland Nieuws en de AOC Raad.

De motie werd ingediend door D66 met steun van de VVD, ChristenUnie, GroenLinks en SP. De partijen vinden dat er geen duidelijke reden is om het groene onderwijs anders te behandelen dan de rest. De AOC Raad is blij met deze ontwikkeling. “Door het aannemen van deze motie wordt erkend dat er onaanvaardbare verschillen in bekostiging tussen groen en regulier onderwijs zijn”. Het groene onderwijs wordt nu nog gefinancierd vanuit het ministerie van Economische Zaken. Doordat het ministerie moet bezuinigingen moeten groene opleidingen het volgend jaar met veel minder budget doen dan vergelijkbare opleidingen in andere richtingen.

Onderzoek voorafgaand aan de motie wijst uit dat er voor- en nadelen kleven aan de overheveling naar het ministerie van Onderwijs. Volgens de voorstanders zorgt overheveling er niet alleen voor dat de bekostiging tussen het groene en reguliere onderwijs gelijk getrokken kan worden. Het wordt ook makkelijker om 'cross-sectorale' opleidingen aan te bieden.

Niet iedereen is blij met de plannen. De SGP, PvdA en CDA stemden tegen. Ook de Wageningen Universiteit hoopt dat het kabinet de motie niet uitvoert, aldus een woordvoerder van de groene universiteit.

© Nationale Onderwijsgids