Normal_studenten_computer

Mbo-instellingen in de provincie Friesland zien het aantal inschrijvingen licht stijgen. Volgens een woordvoerder van het ROC Friesland College komt dat omdat meer jongeren doorstromen naar een hoger niveau nadat zij hun diploma hebben gehaald. Dit meldt de Leeuwarder Courant.

Het doorstroompercentage ligt volgens woordvoerder Jan Dijksma hoog. Op niveau 1 stroomt bijna 90 procent door naar het volgende niveau. Op niveau 2 stroomt 60 procent door, op niveau 3 34 procent. Van de leerlingen die mbo-4 hebben gehaald, gaat meer dan de helft door naar het hbo.

Doordat studenten dus langer blijven studeren, zien de Friese mbo-scholen hun leerlingenaantallen gestaag groeien. Vooral bij het Nordwin College en het ROC Friesland College is de stijging zichtbaar. Bij de Friese Poort is het aantal inschrijvingen ongeveer gelijk gebleven. Maar met 13.3000 studenten blijft het de grootste van de drie Friese scholen.

© Nationale Onderwijsgids