Normal_tweede_kamer

Donderdag 10 april geven D66'ers Statenlid Margreet Overmeen en (oud)raadslid Gina Rozema van de gemeente Almelo een gastles over democratie aan studenten van het ROC van Twente. De lessen komen voort uit 'Jong Overijssel doet mee!,' een project van de provincie Overijssel om jongeren te betrekken bij de politiek. 

Uit onderzoek van de Jongerenraad Overijssel is gebleken dat jongeren het lastig vinden het verschil te maken tussen de gemeente, de provincie en het rijk. Ze zijn bereid zich hierin te verdiepen, mits de leerstof tijdens schooltijd wordt aangeboden. Voor de provincie Overijssel reden om met hulp van ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat en de gemeenten, scholieren vanaf 15 jaar actief op te zoeken. 
 
© Nationale Onderwijsgids