Normal_les_leerkracht_docent_leerling_klas_kinderen

(Novum) - De MBO Raad is niet erg gelukkig met het voorstel om lerarenopleidingen mbo'ers te laten weren vanwege hun gebrekkige reken- en taalvaardigheden. Dat zegt voorzitter Jan van Zijl in een reactie op een brandbrief van de Vereniging Hogescholen (VH). Hij ziet liever dat taal- en rekenachterstanden gezamenlijk worden aangepakt.

"Het formuleren van de toelatingscriteria is uiteraard aan de hogescholen, maar dit is een noodgreep en niet de oplossing", stelt Van Zijl, die vooropstelt begrip te hebben voor de noodkreet van de VH. "Wat je wilt is een groot percentage dat de toets wel haalt. De uitdaging is dan om samen met de minister en de hogescholen de tekorten weg te werken."

Volgens Van Zijl worden achterstanden op het gebied van rekenen en taal al opgelopen in het basis- en voortgezet onderwijs. Het is daarom een gezamenlijk probleem, vindt hij. De MBO Raad werkt al met het ministerie van Onderwijs en de hogescholen samen om de aansluiting naar de pabo te verbeteren. Zo wordt de achterstand in vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en techniek al aangepakt.

De onderwijskolom taal en rekenen is al langer een 'verwaarloosd zorgenkind', stelt Van Zijl. "De vorige minister heeft daar terecht een nieuw beleid op gezet maar daarmee heb je de situatie niet in een paar jaar verbeterd." Hij denkt dat meer tijd en eventueel extra hulp nodig is.

De VH doet in de brandbrief een dringend beroep op de Tweede Kamer om bijvoorbeeld een toelatingstoets in te voeren. Het is nu nog niet mogelijk om een mbo-student aan de poort te screenen op voldoende voorkennis van rekenen en taal. De vereniging vindt dat het te veel tijd kost om zwakkere studenten bij te spijkeren.