Logo_esf

Nederland krijgt in de periode 2014-2020 bijna een half miljard euro uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) om werkzoekenden te helpen zich te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt en hen te ondersteunen bij de zoektocht naar een baan. Mbo-scholen die willen participeren in ESF-projecten, kunnen terecht bij de gemeenten in hun arbeidsmarktregio. De staatssecretaris heeft de gemeenten in de gelegenheid gesteld om ESF-aanvragen in te dienen.

Het grootste deel van het geld komt beschikbaar voor de 35 arbeidsmarktregio's en komt voornamelijk bij de gemeenten terecht. Daarnaast ontvangt het bedrijfsleven een deel van het bedrag uit het Europees Sociaal Fonds. Het extra geld is vooral een aanvulling op en ondersteuning van de uitvoering van de Participatiewet. De ministerraad heeft hiermee ingestemd.

Aanvulling op re-integratiebudget
De ESF-regeling wordt uitgevoerd door het agentschap van SZW. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat het geld bedoeld is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het kan gezien worden als een aanvulling op het re-integratiebudget voor werkzoekenden. Het geld is nadrukkelijk bedoeld om deze mensen te ondersteunen om een baan te vinden of van baan te veranderen Ook is het de bedoeling dat werkzoekenden hiermee duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Minder administratieve lasten is de komende zeven jaar het uitgangspunt voor de ESF-regeling. Door goed overleg met verschillende partijen komt het geld daardoor eenvoudiger beschikbaar voor de mensen die dit nodig hebben. 

© Nationale Onderwijsgids