Minister van Gennip reageert op de brandbrief van de kinderopvanglocaties

Kinderopvangorganisaties hebben een brandbrief gestuurd naar minister van Gennip. De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) heeft een afschrift van de reactie ontvangen. Dit meldt maatschappelijke Kinderopvang.

In de reactie geeft de minister aan begrip te hebben voor de zorgen vanuit de sector en deze ook te delen. De sector is belangrijk in de maatschappij, vindt Van Gennip. Pedagogische professionals zouden volgens de minister bijdragen aan een goede start voor de toekomstige generatie.

Overheid heeft een duidelijke rol

Van Gennip ziet echter ook dat de overheid een duidelijk rol heeft in het aanpakken van de krapte in de sector. In juni verscheen er een plan om de krapte op de arbeidsmarkt in de sector op te lossen. In het plan stonden acties voor zowel werkgevers als de overheid. Een voorbeeld is het werk anders in te richten.

Zes kabinetsmaatregelen

In het plan werd er uitgegaan van zes kabinetsmaatregelen. Allereerst het stimuleren van technologie- en procesinnovatie. Daarnaast ook het inzetten op het arbeidsaanbod. Ook is het verbeteren van de match een van de regels. Het plan geeft ook aan meer in te zetten op leven lang ontwikkelen en het stimuleren van meer uren werken. Tot slot wil men de aansluiting van initieel onderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren.

Door: Nationale Onderwijsgids / Eline Boer