Normal_close-up-of-young-parents-holding-and-kissing-thei-2022-01-18-23-51-00-utc

Ouders kunnen vanaf vandaag, 2 augustus 2022, betaald ouderschapsverlof opnemen. Het komt bovenop de al bestaande verlofregelingen voor ouders, zoals het kraamverlof, partnerverlof en het onbetaalde ouderschapsverlof. Met de nieuwe regeling kunnen ouders in het eerste jaar negen weken verlof opnemen en krijgen ze 70 procent van hun salaris doorbetaald. Dit meldt vakbond FNV, die hier verheugd over is. 

Volgens de vakbond zullen sommige werkgevers het verlof aanvullen tot 100 procent. Zo hebben gezinnen geen inkomstenverlies en kunnen ze tegelijkertijd de zorgtaken verdelen en wennen aan de nieuwe situatie. Het betaald ouderschapsverlof zorgt voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen en een betere balans tussen werk en privé.

Gunstig voor werkgevers en samenleving

Het betaald ouderschapsverlof is volgens Bas van Weegberg van FNV niet alleen gunstig voor het nieuwe gezin, maar ook voor werkgevers en de samenleving als geheel. Medewerkers zullen meer ontspannen zijn en dat vertaalt zich in productievere werknemers. “Belangrijker nog, het zorgt voor een gelijkwaardiger taakverdeling tussen beide ouders. Daardoor komt hopelijk het gewerkte aantal uren van beide ouders meer in balans, wat bijdraagt aan het dichten van de loonkloof.”

Lagere inkomens

Van Weegberg verwacht dat veel ouders van het verlof gebruik gaan maken. Van het onbetaalde verlof maakt slechts zo’n 11 procent gebruik, maar van het betaalde partnerverlof wordt door een groot deel van de partners gebruik gemaakt. "Daarom verwachten we dat veel ouders gebruik gaan maken van dit nieuwe betaald verlof. We maken ons wel zorgen om de gezinnen met lagere inkomens, die kunnen vaak niet met 30 procent minder rondkomen. We roepen werkgevers op om het verlof aan te vullen tot 100 procent en het kabinet roepen we op om die 100 procent alsnog voor iedereen te regelen."

Door: Nationale Onderwijsgids