Betaald ouderschapsverlof in het eerste jaar door 124.000 ouders aangevraagd

In het eerste jaar van het nieuwe betaald ouderschapsverlof, hebben 124.000 ouders dit aangevraagd. De nieuwe regeling die op 2 augustus 2022 van start ging, houdt in dat zij na hun zes weken geboorteverlof ook nog eens recht hebben op negen weken extra verlof met behoud van 70 procent van het salaris. Met de verlengde verlofmogelijkheden moet er meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen ontstaan. Dat melden het Algemeen Dagblad en NU.nl. 

De nieuwe verlofregeling moet vooral interessant zijn voor partners, maar ook voor mensen met lagere inkomens om langer thuis te blijven bij hun pasgeboren baby. Ouders hebben zo samen de kans om aan hun nieuwe leven te wennen. Daarbij vindt het kabinet het belangrijk om met deze regeling meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen te krijgen. Op de lange termijn moet het ervoor zorgen dat vrouwen vaker een betaalde baan krijgen.

Ouders met een goed inkomen 

Volgens het UWV ligt het aantal aanvragen voor de nieuwe verlofregeling 15 procent lager dan voorspeld. Wel ligt de hoogte van de totale uitkering op het vooraf ingeschatte niveau. Dit wijst er mogelijk op dat ouders met een goed inkomen gebruikmaken van de regeling. Het voor hen immers gemakkelijker om de 30 procent van hun inkomen te missen dan nieuwe ouders met een lager inkomen.

Door: Nationale Onderwijsgids