Webinar over extra aanbod voorschoolse educatie omtrent corona

Op donderdag 3 juni van 16.00 tot en met 17.00 uur geven deskundigen van onderzoeksinstituut LEARN! (Vrije Universiteit Amsterdam) een webinar over inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie. Zij zijn door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het ministerie van OCW gevraagd om een inventarisatie te maken van de aanvragen van 2020 en de verwachte effectiviteit van het extra aanbod in kaart te brengen. Dit meldt het ministerie van Onderwijs.

In het webinar wordt een overzicht gegeven van hoe deze subsidie in 2020 is ingezet. Daarnaast wordt besproken wat er vanuit de literatuur bekend is over de uitkomsten van voorschoolse educatie. Tijdens het webinar is er ruimte voor vragen en het uitwisselen van ideeën. 
 
Vragen kunnen van tevoren worden doorgegeven via deze link. De spreker is dr. Marjolein Dobber. Klik hier voor de link naar het webinar. Password is: 959192.
 
Door: Nationale Onderwijsgids