Ook gastouder werkt aan gezonde opvang met Gezonde Gastouderopvang

Ook gastouders kunnen nu aan de slag met een gezonde gastouderopvang. Gastouders van ViaViela bijvoorbeeld kunnen een nieuw educatief programma volgen: Gezonde Gastouderopvang. Zij gaan aan de slag met thema’s als voeding, bewegen en groene opvang. Dit meldt Kinderopvangtotaal.

Viaviela is een gastouderbureau met 55 vestigingen, verspreid over heel Nederland. ViaViela wil met Gezonde Gastouderopvang gastouders een doorlopend educatief programma met thema’s als voeding, bewegen, mediaopvoeding, groene opvang, sociaal-emotionele ontwikkeling en hygiëne aanbieden . Aan ieder thema is een andere kennispartner gekoppeld. Basis voor het programma vormt de e-learning ‘Basismodule Gezonde gastouderopvang’.
 
Gezonde Gastouderopvang is gebaseerd op het programma Gezonde Kinderopvang. Het programma Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  en SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  Met Gezonde Kinderopvang werken organisaties structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen en deskundigheid van medewerkers. De partners van Gezonde Kinderopvang ondersteunen kinderopvangorganisaties met een scholing en een praktische aanpak.
 
Door: Nationale Onderwijsgids