Onderzoek naar ervaring rond sluiting en heropening kinderopvang

Het instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden doet onderzoek naar de ervaringen van ouders en kinderen (0-4 jaar) rondom de sluiting en heropening van reguliere kinderdagverblijven. Door kennis te vergaren over de kinderopvang in tijden van corona kan dit bij toekomstige besluit- en beleidsvorming ingezet worden. Dit meldt BOinK.

Ouders kunnen een online vragenlijst invullen. De vragen gaan over hoe het was om van de ene op de andere dag geen gebruik meer te kunnen maken van de kinderopvang. Ook wordt gevraagd hoe het was om na de heropening (weer) naar het kinderdagverblijf te gaan. Daarnaast worden vragen gesteld over het karakter van het kind, het gebruik van kinderopvang en de gedachten en gevoelens van ouders  over de opvang in het algemeen. 
 
Onder de deelnemers die de volledige vragenlijst hebben ingevuld worden 5 speelgoedcadeaukaarten ter waarde van 20 euro verloot.
 
Door: Nationale Onderwijsgids