Kinderen tot 4 jaar mogen niet naar opvang na terugkomst uit rood of oranje land

Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderdagopvang of gastouderopvang mogen. Dit is een voorzorgsmaatregel, vanwege het frequente en intensieve contact (verzorging, voeding, knuffelen) dat kinderen in deze leeftijdscategorie hebben met de pedagogisch medewerkers en gastouders.

Voor kinderen die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, wordt hetzelfde (quarantaine)beleid gehanteerd als voor kinderen die in nauw contact zijn geweest met iemand (buiten hun gezin) die positief is getest op COVID-19. Zie ook het Protocol bron- en contactonderzoek Covid-19 van het RIVM; mensen die terugkeren uit een land met oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus worden gelijk behandeld met mensen in “categorie 2: overige nauwe contacten”. Op basis van dit protocol mogen kinderen van 4 tot en met 12 jaar, na terugkomst uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, wel naar school en kinderopvang (waaronder buitenschoolse opvang en gastouderopvang), tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid. Bij deze uitzondering is uitgegaan van de beperkte rol van kinderen in de verspreiding van COVID-19 én het minder intensieve contact dat zij op deze leeftijd hebben met leerkrachten, pedagogisch medewerkers en gastouders.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Rijksoverheid