Normal_opvang_kinderopvang_speelgoed_blokken

Per 1 augustus 2020 gaat het peuterspeelzaalwerk onder de cao Kinderopvang vallen en valt dan niet langer onder de cao Sociaal Werk. Eerder dit jaar hebben cao-partijen bij beide cao’s hierover een akkoord gesloten. Voor de uitwerking van deze overgang hebben cao-partijen kinderopvang en sociaal werk gezamenlijk een overgangsregeling opgesteld. Dit meldt Kinderopvang Werkt!. 

Beide cao’s zijn ondertussen gewijzigd voor de overgang. De gewijzigde cao’s zijn aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en er wordt een algemeenverbindendverklaring aangevraagd. 

Lees hier de gewijzigde cao sociaal werk en hier de gewijzigde cao kinderopvang.

Door: Nationale Onderwijsgids