Zorgen van ouders bij de terugkeer naar kinderopvang

Vanuit zijn taakopvatting om met onafhankelijke wetenschappelijke kennis bij te dragen aan beleid op sociaal en cultureel terrein, heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de maatschappelijke gevolgen of uitwerking van een aantal van de nu van kracht of net versoepelde maatregelen op de terreinen die aan ons werkveld grenzen tegen het licht gehouden. In de notitie Zorgen van ouders bij de terugkeer naar kinderopvang ligt de focus op de (gedeeltelijke) heropening van de scholen en de kinderopvang. Dit meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Op 11 mei zijn de scholen en de kinderopvang weer opengegaan. Ouders spelen een sleutelrol bij beleid dat zich op kinderen richt. Het vertrouwen van ouders in overheid en experts is bepalend voor de verschillende keuzes die verschillende groepen ouders maken. In de versoepelingsfase is het dan ook nodig om stil te staan bij hun zorgen. In deze notitie is uiteengezet wat er bekend is over discrepanties tussen de percepties van ouders enerzijds en de overheid en experts anderzijds, waar het gaat om de vraag wat goed is voor kinderen. Er wordt gekeken naar de groep ouders die mogelijk niet meegaat in de adviezen en hun kinderen thuishouden, omdat zij zich zorgen maken over de gezondheidsrisico’s.
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids