Nieuwe brochure over meldcode kindermishandeling in de praktijk

Er is een nieuwe brochure over de meldcode kindermishandeling voor de kinderopvang en het onderwijs beschikbaar. Deze brochure richt zich op de toepassing van de meldcode in de praktijk. Dit meldt de Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang (BOinK).

Diverse bijeenkomsten over de meldcode hebben plaatsgevonden. Op basis van vragen en reacties die bij deze bijeenkomsten naar voren kwamen, is de vernieuwde brochure geschreven. Bij deze bijeenkomsten waren zowel medewerkers uit de kinderopvang en het onderwijs, zoals docenten en pedagogisch medewerkers, aanwezig. 
 
In de nieuwe brochure wordt vermeld wat de uitdagingen zijn voor het beter signaleren van kindermishandeling en hoe de meldcode nog beter in de praktijk kan worden toegepast. Meer informatie over de meldcode en het bestellen ervan is hier te vinden. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids