Normal_kind_jeugd_jeugdzorg_kindermishandeling_kinderrechten_moedig

Een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om veelvoorkomende criminaliteit effectiever te bestrijden, is vandaag door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. De minister verhoogt de maximumstraf van enkele delicten, zoals mishandeling door iemand die werkt op een school of bso. De nieuwe wetgeving treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking. Dit meldt Rijksoverheid.

Grapperhaus: “De grenzen tussen wat in Nederland wel en niet geoorloofd gedrag is, moeten helder zijn. Criminaliteit tast de rechtsstaat aan en leidt tot onveilige gevoelens. Daarom moet de overheid effectief kunnen reageren.”
 

Kindermishandeling

Slachtoffers van kindermishandeling verkeren vaak in een kwetsbare positie, omdat zij zich moeilijk kunnen onttrekken aan de mishandeling. Daarom wordt de verjaringstermijn verlengd. Nu gaat die nog in op de dag nadat de mishandeling is gepleegd; straks wordt dat de dag nadat het slachtoffer 18 jaar is geworden. Dit voorkomt dat als het slachtoffer naar buiten treedt en aangifte wil doen, de mishandeling al verjaard is. 
 

Stelselmatige mishandeling

Verder gaat de maximumstraf met een derde omhoog, als er sprake is van stelselmatige mishandeling. Dat geldt ook voor mishandeling door iemand die werkt in een zorginstelling, internaat, op scholen en in de buitenschoolse opvang.
 
Met het wetsvoorstel geeft de minister uitvoering aan het Regeerakkoord en toezeggingen aan de Kamer. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids