Normal_vaccineren_inenten_baby

De Tweede Kamer wil dat er meer gebeurt om het aantal ingeënte kinderen te vergroten en spreekt daarover met staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid). Steeds vaker kiezen ouders er bewust voor hun kind niet in te enten. Als minimaal 95 procent van de Nederlandse kinderen is ingeënt tegen ernstige ziekten, is de kans op verdere besmetting en uitbraken heel klein. Maar de afgelopen jaren is de vaccinatiegraad in Nederland onder dat veilige niveau gekomen. Dit meldt de Tweede Kamer.

Wel een fietshelmpje en afgeschermde stopcontacten, maar niet vaccineren? Veldman (VVD) noemt dat "bizar". Bovendien brengen ouders niet alleen hun eigen kinderen in gevaar, maar ook die van anderen, vindt Ploumen (PvdA). Kuik (CDA) denkt dat mensen de urgentie voor inenten niet meer voelen omdat bepaalde ziektes niet meer voorkomen.
 
De staatssecretaris is van plan verschillende maatregelen te nemen, onder andere de instelling van een vaccinatiealliantie: ambassadeurs vóór vaccineren. De Kamer steunt de plannen van het kabinet, maar verschillende leden willen dat er meer gebeurt.
 

Voorlichting

De woordvoerders willen dat nepnieuws en spookverhalen over vaccinaties, waarop antivaxxers zich baseren, actief bestreden worden. Mensen moeten de juiste, betrouwbare informatie vinden als zij op internet op zoek gaan, vindt Agema (PVV).
 
Volgens de staatssecretaris hebben verschillende doelgroepen hun eigen communicatiestrategie nodig. Daarom wil hij maatwerk bieden. Twijfelende jonge ouders wil hij goede informatie aanreiken voor een weloverwogen keuze. Ook gelovigen wil hij meenemen en overtuigen om zich te vaccineren.
 
Van der Staaij (SGP) bepleit een grotere rol van de gemeenten in de voorlichting. In de gemeente Neder-Betuwe, waar veel bevindelijk gereformeerden hun kinderen niet inenten, heeft dat al tot verbetering geleid.
 
De voorlichting over infectieziekten mag van Hijink (SP) wel wat explicieter. De overheid moet de gevolgen van niet-vaccineren veel zichtbaarder maken en ervaringsdeskundigen hun verhalen laten vertellen.
 

Vaccinatiepaspoort

Renkema (GroenLinks) pleit voor een vaccinatiepaspoort, waarin je kunt zien welke prikken je wanneer gehad hebt. Als de overheid dit verstrekt, doet dat volgens hem een sterk beroep op ouders om te vaccineren.
 
Staatssecretaris Blokhuis ziet de meerwaarde van zo'n paspoort niet. Baby's krijgen van de jeugdgezondheidszorg een GroeiGids, waarin de vaccinaties worden geregistreerd. Bij het RIVM kunnen mensen hun vaccinatiegeschiedenis opvragen.
 

Kinderdagverblijven

Diertens (D66) en Ploumen (PvdA) vinden dat kinderdagverblijven niet-ingeënte kinderen moeten kunnen gaan weigeren, zodat zij andere kinderen niet in gevaar brengen en de vaccinatiegraad mogelijk zal stijgen.
 
Dan zouden crèches waar niet-gevaccineerde kinderen zitten gevaarlijke brandhaarden kunnen worden, waarschuwt Dik (ChristenUnie). Volgens Hijink (SP) is het consequenter om inenten verplicht te maken als ouders hun kind überhaupt naar een kinderopvang willen brengen.
 

Nog geen vaccinatieplicht

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff opperde vorig jaar in een column op termijn misschien naar een vaccinatieplicht toe te willen. Zijn fractiegenoot Veldman ziet dat nog steeds als optie, maar wel als "last resort".
 
Ook de staatssecretaris wil nu nog niet aan een plicht. Bij de huidige graad en de aangekondigde maatregelen ziet hij de meerwaarde daarvan niet. Maar als het toch zorgwekkend wordt, is het "alle hens aan dek". Ik wuif een plicht dus niet helemaal weg, zegt hij.
 
De Kamer stemt op 19 februari over de ingediende moties.